MASSAGEOLJOR image
Vid samtliga behandlingar använder jag produkter från Care Of Gerd. Valet var enkelt då deras råvaror är ekologiska samt har minimal eller ingen miljöpåverkan varken för natur, djur eller människan.  


  •  c/o Gerds ekologiska ingredienser kommer från kontrollerade odlingar där kemiska besprutningsmedel eller konstgödsel inte är tillåtna och där ursprunget kan verifieras.
  • Det finns inget ekologiskt som växer vilt i naturen. Ta till exempel våra bärfröoljor och björklöv. Det plockas i djupa skogar inne i Lappland för att sedan förädlas. När vi använder dem som aktiva substanser i c/o Gerds produkter så gör vi det med stolthet.
  • c/o Gerds processade råvaror kan vara råvaror som har naturligt ursprung men sedan vidareförädlats och tillsatts egenskaper som kan vara önskvärda i en produkt. Alla produkter av det här slaget får inte äga negativ påverkan på natur, djur eller människa.